Podcast – Lärdomar från 13 års användning med Tecfidera (dimetylfumarat)

Biogen-98272 mars 2021     

BiogenTalks podcast-serie innehåller intervjuer med några av världens ledande experter inom neurovetenskap. Denna podcast har producerats av läkemedelsföretaget Biogen och riktar sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om läkemedel som nämns, vänligen se www.fass.se. 


I detta avsnitt av Biogentalks delar professor Ralf Gold från Tyskland med sig av lärdomar från den nyligen publicerade långtidsstudien om säkerhet och effekt av Tecfidera (dimetylfumarat), ENDORSE.2 Professor Ralf Gold delar sin kunskap om Tecfideras säkerhet och effekt över tid från de kliniska prövningarna, liksom från sin kliniska erfarenhet.
Han belyser prediktorer för att stanna kvar på behandling på lång sikt och kommenterar skäl för avbrytande av behandling som identifierats i studierna. Han ger också praktisk handledning genom olika faser av patienternas liv. 


 

Text: Biogen

Bild: BiogenTalks

Biogen-102324 mars 2021   
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Referenser
1. Tecfidera SmPC, 11/2020
2. Gold, R. et al., Safety and efficacy of delayed-release dimethyl fumarate in patients with relapsing remitting multiple sclerosis: 9 years’ follow-up of DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE. Ther Adv Neurol Disord 2020, Vol. 13: 1–17. DOI: 10.1177/1756286420915005
3. Gold, R. et al. Safety and Efficacy in Patients Treated With Dimethyl Fumarate and Followed For 13 Years: Final Results of ENDORSE. 8th Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting 2020, Poster FC02.05.


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 05/2022

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2022
 

Se mer

Podcast – Personalized medicine in multiple sclerosis (MS)

Hur kan data som samlas in på kohortnivå användas för att fatta individuella behandlingsbeslut för patienter med MS? I det här avsnittet talar professor Dr Stefan Braune om hur skräddarsydd behandling kan främja behandling av RRMS.

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här
Podcast – Hantera patienterna under hela sjukdomsresan

Sjukvårdspersonal måste göra ett flertal överväganden för att fatta ett välgrundat behandlingsbeslut för patienter med MS. I det här avsnittet av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo sin insikt om sekvensering av sjukdomsmodifierande behandling vid MS.1 

Lyssna här
Därför är MRT viktig vid MS

- MRT har olika roller vid olika skeden av sjukdomen, säger radiologen och överläkaren Anders von Heijne. I podden berättar han om vikten av MRT-undersökning vid MS.

Lyssna här
Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
MS och Fatigue

Programledare Louise Åberg som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med arbetsterapeut Berit Fritzin om MS och fatigue. 

Lyssna här