Podcast – Personalized medicine in multiple sclerosis (MS)

Biogen-101501 mars 2021

BiogenTalks podcast-serie innehåller intervjuer med några av världens ledande experter inom neurovetenskap. Denna podcast har producerats av läkemedelsföretaget Biogen och riktar sig enbart till hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om läkemedel som nämns, vänligen se www.fass.se.

Hur kan data som samlas in på kohortnivå användas för skräddarsydd behandling, och hur kan registerdata användas för att fatta individuella behandlingsbeslut för patienter med MS? Mycket av vår kunskap om effektiviteten av sjukdomsmodifierande behandlingar kommer från randomiserade kliniska prövningar och registerdata som samlats in på kohortnivå. I det här avsnittet talar professor Stefan Braune om hur individualisering kan främja behandling av RRMS. 

Professor Dr. Stefan Braune är neurolog vid Neurozentrum Prien, knuten till tekniska universitetet i München i Tyskland. Podcasten berör följande ämnen:

  • Hur registerdata ge information inför individuella behandlingsbeslut hos patienter med MS: Kohortperspektivet och det individuella patientperspektivet
  • Resultat från NeuroTransData-registret1,2
  • PHREND® (Predictive Healthcare with Real-world-Evidence in Neurological Disorders) programvara - ett verktyg baserat på statistiska modeller för att stödja beslut om terapi. Med hjälp av prediktiva matematiska modeller och data från NeuroTransData MS-registret försöker PHREND® att förutsäga sannolikheten för att RRMS-patienter blir skovfria. 


Text: Biogen
Bild: BiogenTalks (Biogen-101501)

Biogen-102328 mars 2021
Senast uppdaterad: 2022-01-22


Referenser
1) Tecfidera SPC

2) Braune S, Grimm S, van Hövell P, Freudensprung U, Pellegrini F, Hyde R, Bergmann A; NTD Study Group. Comparative effectiveness of delayed-release dimethyl fumarate versus interferon,

 


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 05/2022

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2022
 

Se mer

Podcast – Lärdomar från 13 års användning med Tecfidera (dimetylfumarat)

I detta avsnitt av Biogentalks delar professor Ralf Gold från Tyskland med sig lärdomar från den nyligen publicerade långtidsstudien om säkerhet och effekt av Tecfidera (dimetylfumarat), ENDORSE.

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här
Podcast – Hantera patienterna under hela sjukdomsresan

Sjukvårdspersonal måste göra ett flertal överväganden för att fatta ett välgrundat behandlingsbeslut för patienter med MS. I det här avsnittet av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo sin insikt om sekvensering av sjukdomsmodifierande behandling vid MS.1 

Lyssna här
Därför är MRT viktig vid MS

- MRT har olika roller vid olika skeden av sjukdomen, säger radiologen och överläkaren Anders von Heijne. I podden berättar han om vikten av MRT-undersökning vid MS.

Lyssna här
Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
MS och Fatigue

Programledare Louise Åberg som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med arbetsterapeut Berit Fritzin om MS och fatigue. 

Lyssna här