MS & MRT

Biogen-77210 oktober 2020

Programledare Leif Lohm som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med radiolog Anders von Heijne om magnetkameraundersökning vid MS. Anders von Heijne är överläkare och radiolog vid Danderyds sjukhus och har arbetat med radiologiska undersökningar sedan början av 90-talet.

Multipel skleros – MS – är en neurologisk sjukdom som genom inflammationer i hjärnan orsakar funktionsbortfall på både kort och lång sikt. Magnetkameraundersökningar är ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och för att monitorera sjukdomen. Anders skall i detta program hjälpa mig och dig som lyssnare att bättre förstå hur det går till och varför det är så viktigt.

Biogen Sweden AB
www.biogen.se


Biogen-77209 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Se mer

Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

Det verkar som att SARS-CoV-2 kan orsaka ett antal olika neurologiska manifestationer och MS-specialister har tvingats ta itu med detta virus och förstå konsekvenserna för patienter och deras behandling.

Lyssna här
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här