Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Biogen-29456 september 2021

”En funktionsnedsättning – det är ju inte samma sak som att man saknar arbetsförmåga. Och det tycker jag är jätteviktigt att framhålla. Och det gör jag så fort jag kommer åt. Och där har man också skälet till varför man inte skall behöva uppge att man har en funktionsnedsättning.”*

Arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är komplicerad och komplex. Det är svårgenomträngliga lagar och regler, många olika aktörer med olika och emellanåt oklart ansvar. Det är olika ansvariga myndigheter beroende på om man vill in på arbetsmarknaden eller om man redan är inne. Det svenska samhället strävar efter inkludering och diversifiering – men människor med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom är en underanvänd och emellanåt illa behandlad resurs på arbetsmarknaden.

Varför det är så och vad som skulle kunna förbättra situationen får Lise Lidbäck ge sin syn på i detta program. Lise är förbundsordförande för NEURO.

*Citerat från Lise Lidbäck i programmet

Synapsen är en podcast som drivs av läkemedelsföretaget Biogen.

Biogen-32405 augusti 2021
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Se mer