MS och Fatigue

Biogen-80880 november 2020

Programledare Louise Åberg som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med arbetsterapeut Berit Fritzin om MS och fatigue. Berit Fritzin är specialiserad arbetsterapeut inom neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har över 20 års erfarenhet inom neurologi. 

Multipel skleros – MS – är en neurologisk sjukdom som genom inflammationer i hjärnan orsakar funktionsbortfall på både kort och lång sikt. Många patienter upplever MS-fatigue som påverkar det dagliga livet på många sätt. I detta avsnitt av Synapsen berättar Berit utifrån sin erfarenhet om vad MS-fatigue kan beror på och ger tips hur man kan skapa möjligheter att kunna arbeta trots MS-fatigue och hantera vardagen på bästa sätt trots MS-fatigue.

Biogen Sweden AB
www.biogen.se

Biogen-80879 november 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Se mer

Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här