Klinisk erfarenhet med orala MS behandlingar – Dr. Barry Singer

Biogen-206826 maj 2023

 

I denna korta film presenterar Barry Singer, direktör för MS-centret vid Missouri Baptist Medical Center i St. Louis, USA, sina kliniska erfarenheter av orala MS-behandlingar inklusive fumaratbehandlingar.

Orala fumaratläkemedel är indicerade för personer med skovvis förlöpande MS. I denna film diskuterar en ledande MS expert i USA, Dr. Barry Singer, sina kliniska erfarenheter, utifrån behandlingen av en blandad grupp på över 4000 MS patienter. Singer ger också sina erfarenheter kring gastrointestinala biverkningar och hur dessa kan hanteras kliniskt (1), samt hur administrering och tolerabilitet påverkar följsamheten (2). Filmen avslutas med en diskussion huruvida orala fumaratbehandlingar påverkar vaccinationssvaret och infektionsrisken för COVID-19.

 

Text: Biogen
Bild: Video Thumbnail

Biogen-208561 april 2023
Senast uppdaterad: 2023-05-16

 

 

Referenser:

(1)   Wundes A, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2021;14:1-14.

(2)   Lager B et al. Neurol Ther. 2022 Nov 5. Epub ahead of print.

 

 

Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09
Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån
Baserad på SPC 01/2024. 

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. 

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 februari 2024


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2024.

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Tecfidera under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 april 2024

Se mer

Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film