Läkemedel

Läkemedel

Läs mer om våra läkemedel och dess inverkan.

Läkemedel

Vi utvecklar läkemedel för allvarliga medicinska tillstånd med få eller inga behandlingsalternativ. Vi strävar ständigt efter att ge patienter bättre behandlingsresultat och förbättra deras standardvård. Nedan kan du läsa om våra olika läkemedel och dess inverkan.
Läs mer

TECFIDERA® (dimetylfumarat)

Sveriges mest förskrivna MS-läkemedel för RRMS.

read-next-image
Läs mer

TYSABRI® (natalizumab)

TYSABRI®  (natalizumab) är en humaniserad monoklonal antikropp.

Tysabri
Läs mer

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis fortlöpande multipel skleros.

read-next-image
Läs mer

AVONEX® (interferon beta-1a)

Injektionsbehandling.

read-next-image
Läs mer

Fampyra® (fampridin)

Fampyra förbättrar gångförmågan...

read-next-image

 

 

Biogen-22199

 

Senast uppdaterad: 2019-08-12