Avonex

Avonex® (interferon beta-1a)

Långvarig effekt vid injektionsbehandling.

Indikation

Behandling med Avonex® (interferon beta-1a)

Patientgrupp
Avonex är indicerat för behandling av:
Patienter som diagnostiserats med multipel skleros (MS), fortlöpande i skov. I kliniska prövningar karakteriserades detta av två eller flera akuta exacerbationer (skov) under föregående treårsperiod utan tecken på kontinuerlig progression mellan skoven; Avonex fördröjer utvecklingen av invaliditet och minskar frekvensen av skov.

Patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortikosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienterna bedöms uppvisa hög risk för att utveckla kliniskt definitiv MS.
Läs mer

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen hos Avonex.

Avonex® (interferon beta-1a) verkningsmekanism
Läs mer

Effekt

Effekten av Avonex vid behandling.

Effekt Avonex® (interferon beta-1a)
Läs mer

Biverkningsprofil

Patienter kan utveckla antikroppar mot Avonex.

Avonex® (interferon beta-1a) biverkningar
Läs mer

Praktiska råd

Vid administrering av Avonex Pen.

Avonex® (interferon beta-1a) praktiska råd
Läs mer

Frågor och Svar

Vad är Avonex® (interferon beta-1a)?

Avonex frågor och svar

Referenser:

Avonex produktresumé www.fass.se

Jacobs et al. MSCRG (The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group) ; Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol. 1996;39:285-294.


Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Indikation: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS.
Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka.
Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Avonex kan användas under amning.
Förpackningar:Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045


Biogen-05494

Senast uppdaterad: 2019-10-17