Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros

Indikation

Hos patienter med skovvis förlöpande MS kan Plegridy® (interferon beta-1a) bromsa funktionsnedsättningen och minska antalet skov1. Plegridy® (peginterferon beta-1a) är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)1.
Läs mer

Verkningsmekanism

Läs mer om den aktiva substansen.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) verkningsmekanism
Läs mer

Effekt

Minskning av skovfrekvens efter behandling.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) - Effektivitet
Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna med Plegridy.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) biverkningsprofil
Läs mer

Praktiska råd

Administering av Plegridy Pen.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) praktiska råd
Läs mer

Frågor och svar

Vad är Plegridy® (peginterferon beta-1a)?

read-next-image

PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571


Biogen-05109

 

Senast uppdaterad: 2019-10-18