Effekten av Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Effekt

Effekten av Plegridy® (peginterferon beta-1a)

I registreringsstudien ADVANCE bedömdes effekt och säkerhet för Plegridy. I studien blev 1 512 patienter med skovvis förlöpande multipel skleros randomiserade till och doserade med 125 mikrogram Plegridy injicerat subkutant varannan (n=512) eller var fjärde (n=500) vecka jämfört med placebo (n=500)1.

 

Minskning av årlig skovfrekvens (ARR) efter ett års behandling med Plegridy®

Tecfidera tabeller
0,397
0,256

p = 0,0007

Plegridy
(n=512)

Minskning

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Placebo

(n=500)

Peginterferon beta-1a q2w

(n=512)

I ADVANCE-studien var det primära effektmåttet minskning av årlig skovfrekvens. Plegridy doserat varannan vecka minskade signifikant den årliga skovfrekvensen (ARR) med 36 % jämfört med placebo (p=0,0007) vid ett år1.

 

Minskad progression av funktionsnedsättning efter ett års behandling

Bromseffekt på funktionsnedsättning, bekräftad under 24v


0,084
0,04

p = 0,0069

Plegridy
(n=512)

Riskreduktion

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Placebo

(n=500)

PegInterferon beta-1a 125 μg Q2W

(n=512)

Plegridy minskade även signifikant risken för skov med 39 % (p=0,0003), risken för ihållande progression av funktionsnedsättning bekräftad vid 12 veckor med 38 % (p=0,0383) och vid 24 veckor (post-hoc-analys) med 54 % (p=0,0069)1

 

Effekt av Plegridy® (peginterferon beta-1a) på MR-lesioner efter ett års behandling

Antal Gd+ lesioner vid år 1

1.4
0,2

p < 0,0001

Plegridy
(n=457)

Minskning

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Placebo

(n=477)

Plegridy Q2W

(n=457)

Antal nya eller nyligen förstorade T2-hyperintensiva lesioner vid år 12

10.9
3.6

p < 0,0001

Plegridy
(n=457)

Minskning

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Placebo

(n=476)

Plegridy Q2W

(n=457)

Antal nya T1-hypointensiva lesioner vid år 1

3.8
1.8

p < 0,0001

Plegridy
(n=457)

Minskning

Plegridy® (peginterferon beta-1a)

Placebo

(n=476)

Plegridy Q2W

(n=457)Hur snabbt verkar Plegridy efter behandlingsstart?

En behandlingseffekt observerades så tidigt som vid 6 månader då Plegridy 125 mikrogram varannan vecka påvisade en minskning på 61 % (p<0,0001) av nya eller nyligen förstorade T2-lesioner i förhållande till placebo1.

Resultat under 2 år bekräftade att effekt upprätthölls längre än det placebokontrollerade första året av studien. Patienter som exponerades för Plegridy varannan vecka visade statistiskt signifikanta minskningar jämfört med patienter som exponerades för Plegridy var fjärde vecka under 2 år i en post-hoc-analys avseende effektmått som inkluderade ARR (24 %, p=0,0209) Plegridy vs PBO ARR 0,256 vs 0,397, risken för skov (24 %, p=0,0212) Plegridy vs PBO 0,187 vs 0,291, risken för progression av funktionsnedsättning med bekräftelse efter 24 veckor (36 %, p=0,0459) Plegridy vs PBO 0,040 vs 0,084 och MR-effektmått (nya/förstorade T2 69% (Plegridy vs PBO (4,1(1,0) (0-69)-13,3(6,0) (0-148)), Gd+ 86% (Plegridy vs PBO 0,2(0-13)-1,4^(0-39) och T1-hypointensiva lesioner 53 % Plegridy vs PBO (1,8 (0-39) 3,8 (1,0) (0-56)); p<0,0001 för samtliga)1.

I uppföljningsstudien ATTAIN kvarstod långtidseffekten av Plegridy genom kontinuerlig behandling upp till 4 år, vilket visades genom klinisk utvärdering och MRT-undersökningar av MS-sjukdomens aktivitet. Av totalt 1 468 patienter fortsatte 658 patienter i minst 4 år med behandling med Plegridy1.
 

FASS

För mer info om Plegridy® (peginterferon beta-1a), FASS.se

 

 

Läs mer:


Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna med Plegridy.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) biverkningsprofil

REFERENSER:

  1. Plegridy produktresumé www.fass.se
  2. Calabresi PA et al. Pegylated interferon beta-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014;13:657-665

PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571


Biogen-05109

 

Senast uppdaterad: 2019-10-18