Indikation

Tecfidera är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.
Läs mer

Verkningsmekanism

Verkningsmekanism för Tecfidera är inte fullständigt klarlagd.

Tecfidera® (dimetylfumarat) Verkningsmekanism
Läs mer

Effekt

Effekt och säkerhet vid behandling av Tecfidera.

Tecfidera® (dimetylfumarat) effekt
Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Tecfidera® (dimetylfumarat) biverkningsprofil
Läs mer

Praktiska råd

Administrering av Tecfidera.

Tecfidera® (dimetylfumarat) praktiska råd
Läs mer

Frågor och svar

Vad är Tecfidera?

Frågor & Svar

Biogen-05780

Senast uppdaterad: 2020-04-24


TECFIDERA®, (dimetylfumarat), Rx F, L04AX07, Enterokapsel 120/240mg, SPC 01/2020.
Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Varningar & försiktighet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Sällsynta fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har förekommit. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se
Biogen-19321