Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att att delge nya kunskaper inom MS.

 

ANMÄL DIG HÄR:

 


 

 

E-postadressen kommer att användas för att skicka ut en bekräftelse på anmälan samt en länk för utvärdering av mötet. Din adress kommer inte att användas i annat syfte än ovanstående och kommer inte att sparas eller säljas vidare. 

 

 


09:15
REGISTRERING, KAFFE & SMÖRGÅS

09:45 Välkommen och introduktion Biogen & Programkommittén

10:00 EBV som riskfaktor för MS - Diskussion Daniel Jons

10:40 Prodromal MS – kliniska symtom innan MS diagnos - Diskussion Kyla McKay

11:20 BENSTRÄCKARE 

 


11:25
I kliniken - Diskussion Jan Lycke

12:05 LUNCH 

13:00 Biomarkörer - Diskussion Igal Rosenstein

13:40 MR som prediktor - Diskussion Tobias Granberg

14:20 FIKA

14:40 Socioekonomiska faktorer som prediktor - Diskussion Jan Hillert

15:20 Uppföljning av svenska och internationella vaccinationsriktlinjer vid MS - Diskussion Charlotte Dahle

16:00 Avslutande diskussion och summering av dagen - Leds av programkommittén

16:10 MÖTET AVSLUTAS 

 

Alla diskussioner leds av programkommittén 


Föreläsare: 

DANIEL JONS | Överläkare neurologi, MS-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
KYLA MCKAY | Assistant Professor, Karolinska Institutet
JAN LYCKE | Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IGAL ROSENSTEIN | Specialistläkare neurologi, doktorand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg TOBIAS GRANBERG | Docent, Radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

JAN HILLERT | Professor, överläkare neurologi, Karolinska Institutet
CHARLOTTE DAHLE | Docent, överläkare, klinisk immunologi och neurologi Linköpings Universitetssjukhus 

 

Biogen bekostar, i enlighet med LER, föreläsararvode samt lokal/förtäring. Biogen kommer i anslutning till mötet att ha en monterutställ- ning med produktinformation för relevanta produkter, med möjlighet att beställa medicinska hjälpmedel samt ta del av övriga erbjudan- den som kan förbättra patientomhändertagandet.


Biogen-191366 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-12-20