A deep dive into the immunology of TECFIDERA® (dimethyl fumarate) - in the context of vaccinations


TECFIDERA impacts MS pathophysiology by shifting the balance from a pro-inflammatory to anti-inflammatory response.

 


Upon oral administration, TECFIDERA rapidly converts Th2 to the active metabolite, monomethyl fumarate (MMF), with a terminal half-life of ~1 hour1

 

 

MMF metabolite shifts the immune repertoire to an anti-inflammatory state and reduces cytokine secretion (1,2)

While the therapeutic effects of MMF are not fully understood, it appears to primarily function through activating Nrf2 that drives cellular antioxidant responses, stimulating anti-inflammation by reducing immune cell activation, and increasing cell survival. (1–4)


 

TECFIDERA modulates a shift in circulating lymphocytes from an inflammatory to an anti-inflammatory repertoire, which may contribute to its therapeutic benefits in MS as well as established safety profile through more than 10 years of treatment. (2–6)


 

The impact of TECFIDERA on absolute lymphocyte count (ALC)

Upon treatment with TECFIDERA, lymphocyte count decreased by ~30% from baseline over the first year, with a subsequent plateau thereafter (1-8)

 

Due to the increased risk of progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), increased vigilance is recommended in patients with lymphopenia as follows: TECFIDERA should be discontinued in patients with prolonged severe lymphopenia (lymphocyte count <0.5 × 109 / l) lasting more than 6 months. In patients with a constant moderate decrease in absolute number of lymphocytes ≥ 0.5 × 109 / l and <0.8 × 109 / l for more than six months, the benefit / risk of TECFIDERA treatment should be re-evaluated. In patients with lymphocyte counts below the lower limit of normal (LLN) as defined by the local laboratory reference range, regular monitoring of absolute lymphocytes is recommended. Other factors that may further increase the individual PML risk must be taken into account. (1)


 


of patients did not develop lymphopenia, with ALC remaining above lower limit of 8 normal (LLN) at all time points. (8)TECFIDERA has a characterised pattern of ALC decline and does not appear to impair protective humoral immunity, allowing patients to mount an adequate immune response to inactivated vaccinations. (2-9)
The effect of TECFIDERA on immune response with vaccination

TECFIDERA patients mounted an immune response to inactivated vaccinations comparable to that of IFN-treated patients. (3†)


 


 

Concomitant administration of non-live vaccines according to national vaccination schedules may be considered during TECFIDERA therapy. (1)


 COVID-19 mRNA
and adenovirus COVID-19 mRNA and adenovirus vaccines are not live viruses. (10)


 Live vaccines might carry an increased risk of clinical infection increased risk of clinical nfection and should not be given to patients and should not be given to patientstreated with TECFIDERA. (1)

 

 


 

The reversible immunological effects and retained humoral immunity in patients treated with TECFIDERA contributes to the ability to mount an immune response to recall, neoantigens, and T-cell-independent antigen vaccines. (3)


 Over 11 years, the rate of serious infections and malignancies is maintained, even when stratified by ALC (2,8*/**)


 

• TECFIDERA has been prescribed to over 500,000 people with RRMS worldwide11 and has established long-term efficacy experience. (1,8)

• TECFIDERA has a short half life and is generally eliminated within 14h, which may contribute to the reversible immunological effects. (1,2)


 For information on the safety profile and monitoring requirements of TECFIDERA, visit www.fass.se for full summary of product characteristics.Biogen-128483 september 2021
Senast uppdaterad: 2021-09-23

ALC, absolute lymphocyte counts; BBB, blood-brain barrier; BID, twice daily; COVID-19, coronavirus disease of 2019; DMT, disease-modifying therapy; IFN, interferon; LLN, lower limit of normal; MMF, monomethyl fumarate; mRNA, messenger RNA; MS, multiple sclerosis; Nrf2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2; RRMS, relapsing-remitting MS. 


Referenser:

 1. TECFIDERA. Summary of Product Characteristics. 11/2021.
2. Mehta D, et al. Neurology. 2019;92(15):e1724–e1738.
3. Von Henh C, et al. Neurol Neuroimmunol Neurinflamm. 2017;5(1):e409.
4. Bar-Or A, et al. Presented at AAN; May 2019; Philadelphia, USA. P2.2-069.
5. Dolati S, et al. Biomed Pharmacother. 2017;86:343–353.
6. Longbrake EE, et al. Mult Scler. 2020;1352458520937282.
7. Robertson D, et al. Presented at AAN; May 2019; Philadelphia, USA. P4.2-053.
8. Gold R, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2020;13:1–17.
9. Mills EA, et al. Front Neurol. 2018;9:5.
10. Callaway E. Nature. 2020;580:576–577. 11. Biogen press release. Available at: https://investors.biogen.com/news-releases/news-releasedetails/biogen-grows-presence-china-approval-tecfiderar-dimethyl. Accessed May 2021


* ALC categories include: Severe prolonged lymphopaenia, <0.5 × 109
/L for ≥6 months; moderate prolonged lymphopaenia, ≥0.5 to <0.8×10§/L for ≥6 months; mild lymphopaenia, <LLN at any time; always ≥LLN.

** If treatment is continued despite moderate to severe long-term lymphopenia, the risk of causing opportunistic infection, including PML, cannot be ruled out.

†Responders were defined as patients with ≥2-fold rise in antitetanus serum IgG levels from before vaccination to 4 weeks after vaccination in this multicenter study


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 05/2022

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2022
 

Läs mer

Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer