* As of March 2021.


DMT: Disease-Modifying Therapy; EDSS: Expanded Disability Status Scale;
MS: Multiple Sclerosis; PPMS: Primary Progressive Multiple Sclerosis;
RRMS: Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis; SPMS: Secondary Progressive
Multiple Sclerosis.


 


 

References:

1. Van Asch P. Impact of mobility impairment in multiple sclerosis – patients’ perspectives. Eur Neurol Rev. 2011;6(2):115-120.

2. La Rocca NG. Impact of walking impairment in multiple sclerosis: perspectives of patients and care partners. Patient. 2011;4(3):189-201.

3. Goodman AD, Brown TR, Krupp LB, et al. Sustained-release oral fampridine in multiple sclerosis: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet. 2009;373(9665):732-738.

4. Goodman AD, Brown TR, Edwards KR, et al. A phase 3 trial of extended release oral dalfampridine in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2010;68(4):494-502.

5. FAMPYRA (fampridine) Summary of Product Characteristics.

6. Hobart J, Ziemssen T, Feys P, et al. Assessment of clinically meaningful improvements in selfreported walking ability in participants with multiple sclerosis: results from the randomized, double-blind, phase III ENHANCE trial of prolonged-release fampridine. CNS Drugs. 2019;33(1):61-79.

7. Albrecht P, Bjørnå IK, Brassat D, et al. Prolonged-release fampridine in multiple sclerosis: clinical data and real-world experience. Report of an expert meeting. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-8.

8. Goodman AD, Bethoux F, Brown TR, et al. Long-term safety and efficacy of dalfampridine for walking impairment in patients with multiple sclerosis: results of open-label extensions of two phase 3 clinical trials. Mult Scler. 2015;21(10):1322-1331.

9. Goodman AD, Brown TR, Schapiro RT, et al. A pooled analysis of two phase 3 clinical trials of dalfampridine in patients with multiple sclerosis. Int J MS Care. 2014;16(3):153-160.

10. Castelnovo G, Hupperts R, Freedman MS, et al. Safety, Patient-Reported Outcomes, and Clinical Assessment of Walking Ability for Prolonged-Release Fampridine Treatment in Routine Clinical Practice: Results of the LIBERATE Study. Presented at EAN, May 23–26, 2020.

11. Biogen Data on File.

Biogen-143767 november 2021 / Biogen-146784 december 2021
Senast uppdaterad: 2022-01-26


Fampyra® (fampridin) Rx, ATC-kod: N07XX07
Depottablett 10 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 04/2022

Indikation: Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7). Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin (4-aminopyridin). Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med måttligt och svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin. Graviditet: Fampyra bör undvikas under graviditet. Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, www.fass.se Biogen-34717 juni 2021
 

Läs mer

Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Förklarande film om Fampyra™ (fampridin)

Ta del av denna förklarande film om behandling med Fampyra™ (fampridin).

Se film
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film