Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS.

MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att delge nya kunskaper inom MS och graviditet och öka kunskapen kring neurodegeneration vid MS.

Symposiet är indelat i 2 delar:

MS & Graviditet

Neurodegeneration

Målgruppen för symposiet är neurologer, ST-läkare och sjuksköterskor som möter/behandlar patienter med MS. Programmet kommer delvis att innehålla föreläsningar som övergripande behandlar vissa kursmoment av delmål b3, c3 och c5 i målbeskrivningen för ST-läkare inom neurologi. Kursintyg lämnas.

Det vetenskapliga innehållet är framtaget i samarbete med en programkommitté. Denna programkommitté som också är dagens moderatorer består av:

BLOCK 1: MS OCH GRAVIDITET

Moderator: Charlotte Dahle

09:00
REGISTRERING, KAFFE & SMÖRGÅS

09:30–09:45
Välkommen & inledning
Biogen och moderatorer

09:45–10:30
Vad händer i immunsystemet vid graviditet?
Föreläsare: Jan Ernerudh

BENSTRÄCKARE

10:40–11:25
Aspects of treatment and pregnancy
Föreläsare: Kerstin Hellwig

11:25–12:00
Diskussion med förmiddagens föreläsare
Leds av Charlotte Dahle, Jan Lycke och Lou Brundin

12:00–13:00
LUNCH

BLOCK 2: NEURODEGENERATION

Moderator: Jan Lycke & Lou Brundin

13:00–13:45
Klinisk utvärdering av progression vid MS
Föreläsare: Markus Axelsson

13:45–14:30
MR vid MS och kvantitativa bildmarkörer
Föreläsare: Tobias Granberg

14:30–15:00
FIKA

15:00–15:45
Neurodegenarativa biomarkörer i likvor och blod
Föreläsare: Jan Lycke

15:45–16:15
Diskussion med eftermiddagens föreläsare & sammanfattning av dagen
Leds av Lou Brundin, Jan Lycke och Charlotte Dahle

Föreläsare:

JAN ERNERUDH | Professor, Klinisk immunologi, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
KERSTIN HELLWIG | Senior consultant, Department of Neurology, St. Josef Hospital / Ruhr University, Bochum, Tyskland
MARKUS AXELSSON | MD, PhD, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
TOBIAS GRANBERG | MD, PhD, Radiologiska och neurovetenskapliga avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
JAN LYCKE | Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Biogen kommer i anslutning till mötet att ha en monterutställning med produktinformation för relevanta produkter, med möjlighet att beställa medicinska hjälpmedel samt ta del av övriga erbjudande som kan förbättra patientomhändertagandet.
Ta också del av:


Biogen-01361

 

Senast uppdaterad: 2019-01-09