Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Att lära sig att ta sina injektioner är en viktig del av behandlingen med Biogens interferoner. Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex® och Plegridy® att ta del av och visa för patienten. Länk till filmerna på Biogenpro.se >>

 

Avonex® (interferon beta-1a) – med 25 års erfarenhet(1)
Avonex® registreringsstudie MSCGF startade i början av 90-talet och för 25 år sedan, 1997 godkändes Avonex® som en av de första bromsmedicinerna för patienter med skovvis förlöpande MS inom EU. Sedan dess har över 500 000 patienter behandlats världen över (2).  

Avonex® tas av patienten själv med hjälp av en intramuskulär injektionspenna och ska doseras en gång i veckan. För att lära sig att ta sin injektion finns en instruktionsfilm som steg för steg demonstrerar hur man ska göra. Filmen kan användas av både dig som sjukvårdspersonal och av patienter som fått Avonex® förskrivet. Filmen finns tillgänglig för patienter via hemsidan www.medicininstruktioner.se

Plegridy® (peginterferon beta-1a) – ett pegylerat interferon(3)
Plegridy® är ett interferon där man kopplat på en polyetylenglykol del (PEG). Det innebär att halveringstiden förlängts och Plegridy kan doseras varannan vecka. Det ger också en längre hållbarhet och Plegridy kan förvaras i rumstemperatur i upp till 30 dagar. Man har också sett att det är mindre än 1 % av patienterna i registreringsstudien som utvecklar neutraliserande antikroppar.

Plegridy® administreras genom en användarvänlig injektionspenna och ges subkutant. För att lära sig att ta sin injektion finns en instruktionsfilm som steg för steg demonstrerar hur man ska göra. Filmen kan användas av både dig som sjukvårdspersonal och av patienter som fått Plegridy® förskrivet. Filmen finns tillgänglig för patienter via hemsidan www.medicininstruktioner.se

 

 

Text: Biogen

Bild: Från filmerna

Biogen-114690 juni 2021
Senast uppdaterad: 2021-06-09


Avonex™ (interferon beta-1a) Rx, ATC kod: L03AB07

Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram/0.5 ml i förfylld injektionspenna. F, inom förmån.
Baserad på SPC 09/2019

Indikation: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS. Kontraindikation: Patienter som tidigare drabbats av överkänslighet mot naturligt eller rekombinant β-interferon eller mot något hjälpämne samt patienter med aktuell svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Avonex kan användas under amning.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-13045 juni 2021
 


Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 12/2020

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 juni 2021
 

Läs mer