Kognition och interaktiva patientfall på årets Fokus Neurologi MS


För tredje året i rad arrangerar Biogen det uppskattade symposiet Fokus Neurologi MS. Även i år med ett högaktuellt program utifrån flitigt diskuterade ämnen i MS-vården. Teman för året är immunologi, infektioner, vaccination och kognition.

Symposiet kommer att äga rum den 26 mars på Scandic Continental i Stockholm.

Samma programkommitté som vid tidigare symposier bestående av professor Jan Lycke, professor Lou Brundin och docent Charlotte Dahle har även i år satt ihop årets program. Symposiet riktar sig till neurologer och ST-läkare som möter och behandlar patienter med MS. Likt föregående år delas programmet upp i två delar varav den ena delen handlar om Immunologi, infektioner och vaccination och den andra om kognition.

 

Immunologiska aspekter, infektioner och vaccination

Det finns allt fler effektiva behandlingsmöjligheter vid MS vilket ställer krav på att behandlande läkare är väl insatta i immunologi och vad man bör tänka på när det gäller infektioner och vaccinationer. Under den här förmiddagen kommer immunologiska aspekter av MS och infektioner och vaccinationer som riskfaktorer att diskuteras samt belysas ur en infektionsläkares perspektiv. Ett rykande färskt dokument från Svenska MS sällskapet gällande vaccinationer kommer dessutom att presenteras. 

 

Kognition

Den kognitiva funktionsnivån hos personer med MS har uppmärksammats i högre utsträckning under senare år. Ett exempel är att ECTRIMS kommer att ha kognition som tema på sin sommarskola (ECTIRMS Summer School). Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression kommer att belysas under symposiets andra del. Därtill kommer två interaktiva patientfall tas upp. Professor João Cerqueira från Portugal, kommer presentera ett nytt sätt att diskutera patientfall där deltagarna involveras och får vara med att ta beslut och föra fallet framåt. Tekniken kallas Body Interact och kan liknas vid en flygsimulator där deltagarna får träffa en virtuell patient och delta i utredning och behandling av densamma.

Detta är tredje upplagan av det uppskattade symposiet Fokus Neurologi. Kursen är godkänd av LIPUS och berättigar till poäng för ST-läkare. Inbjudan har skickats ut till berörd målgrupp samt till deras huvudman.

 

09:00 Registrering, kaffe & smörgås
   
09:30 - 09:40 Välkommen & inledning
  Biogen och moderatorer
   
09:40 - 10:15 Introduktion immunologiska aspekter vid MS 
  Föreläsare: Charlotte Dahle
   
10:15 - 11:00 EBV som riskfaktor för MS 
  Föreläsare: Martin Biström 
   
 

BENSTRÄCKARE

11:10 - 12:00 Infektioner och vaccinationer vid MS ur en infektionsläkares perspektiv
  Föreläsare: Johanna Sjöwall 
   
12:00 - 12:15 Riktlinjer för vaccinationer vid MS 
  Föreläsare: Charlotte Dahle 
                               
12:15 - 13:15

LUNCH

 

13:15 - 14:15                 Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression
  Föreläsare: João Cerqueira
   
14:15 - 15:00 Body Interact, patientfall 1 kognition 
  Föreläsare: João Cerqueira
   
15:00 - 15:20 FIKA
   
15:20 - 16:20 Body Interact, patientfall 2 sekvensering
  Föreläsare: João Cerqueira
   
16:20 - 16:30 Diskussion med eftermiddagens föreläsare & sammanfattning av dagen
Leds av Lou Brundin och Jan Lycke
   

 

Text: Louise Candert
Illustration: Sprida Reklambyrå

Biogen-34596

 

Du kanske även är intresserad av:


Senast uppdaterad: 2020-01-29