Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

I över 20 år har olika varianter av interferon beta varit en grundpelare vid behandling av patienter med RRMS. Dock har det alltid förelegat en osäkerhet kring läkemedlets användning vid graviditet. Detta har varit ett viktigt övervägande vid initiering av behandling, eftersom en relativt hög andel av RRMS-patienterna är kvinnor i fertil ålder.(1)

 

Följande text lyder i produktresumén för Plegridy (3) gällande graviditet och amning efter en bedömning av omfattande långtids- och registerdata för interferon beta under graviditet (2,3):

 

Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

Amning: Plegridy kan användas under amning.

 

Det grundar sig på att en stor mängd data (över 1 000 utfall av graviditeter) indikerar att det inte föreligger någon ökad risk för allvarliga, medfödda missbildningar vid exponering för interferon beta före befruktning eller under graviditetens första trimester. Data visar att utfallen från graviditeterna ligger i linje med utfallen för graviditeter i den allmänna befolkningen.

 

Effekt och säkerhet som inte äventyrar framtida val

Plegridy är ett interferon beta-preparat som funnits tillgängligt i Sverige sedan 2015, med en väletablerad effekt- och tolerabilitetsprofil. Det kan vara ett förstahandsval vid behandling av RRMS, till exempelvis unga och fertila kvinnor. När det gäller effektivitet har långtidsdata (ADVANCE och ATTAIN) visat en årlig skovfrekvens på 0,055 år.(4) Det motsvarar 5 till 6 patienter per 100 behandlade individer som upplever ett återfall under det första året av behandling.(4)

Några av de vanligaste biverkningarna (≥10%) som rapporterats under behandlingens första 2 år är reaktioner på injektionsstället och influensaliknande symtom. Förekomst av allvarliga biverkningar skiljer sig inte från placebo.(3,4,5)

 

Text: Bioge
Bild: Biogen material

 

Biogen-165403 maj 2022
Senast uppdaterad: 2022-05-13
 

 

Referenser:

1. Coyle P et al, Ther Adv Neurol Disord. 2016;9(3): 198-210

2. Hellwig K, et al. Platform presentation at AAN 2019, Philadelphia, USA

3. PLEGRIDY (peginterferon beta-1a) SPC

4. Newsome SD, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-12.

5. Kieseier BC, et al. Mult Scler. 2015;21(8):1025-1035.

 

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Plegridy.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis fortlöpande multipel skleros.

Läs mer