Support för dina patienter som behandlas med Tecfidera® (dimetylfumarat)


Att få diagnosen multipel skleros (MS) är för de flesta omvälvande och behovet av information och stöd är ofta stort. För dig som arbetar med MS-patienter har Biogen tagit fram flera material du kan använda dig av för att stötta dig och dina patienter. 

MS-samtal
I din kommunikation med patienten och dess anhöriga kan du använda dig av ett interaktivt material om MS som är utvecklat av neurologen Morten Blinkenberg vid Rikshospitalet i Danmark i samarbete med Biogen. Det är ett informativt och pedagogiskt verktyg och finns tillgängligt på biogenpro.se och berör både sjukdomen MS, diagnostisering, sjukdomsförlopp, behandling och symtom.

Materialet MS-samtal hittar du här >>  


Tecfidera® SMS-service

Tecfidera® (dimetylfumarat) är ett av världens mest förskrivna RRMS-läkemedel och över en halv miljon patienter (1) har behandlats världen över och i Sverige har ca 2400 behandlats enligt IMSE-registret (2).


Att vara följsam sin behandling vet vi skapar förutsättningar för den förväntade effekten att bromsa MS-sjukdomen. Vi vet också att det ibland är svårt att komma ihåg och att man kan behöva stöd. Biogen har i och med detta utvecklat Tecfidera SMS-service. Det hjälper patienten att genom SMS-påminnelser, påminna om att hen ska ta sin medicin. Tjänsten har funnits i flera år och många patienter har testat den. Tjänsten är kostnadsfri för både er och patienten och tiderna att få SMS på är valbara för varje patient. 

 

Ta Tecfidera® med mat

För att minska riskerna att få gastrointestinala besvär vid Tecfiderabehandling rekommenderas patienten att bland annat ta sin medicin med mat. Mat är en del av allas våra liv och tips på bra och enkel mat kan behövas ibland. Biogen har tillsammans med kostrådgivare Hanna Partanen tagit fram två filmer för MS-patienter som handlar om bra och nyttig mat samt en om tips och råd när orken tryter.  

Kost och MS del 1 

Kost och MS del 2

 


Text: Biogen

Bild: iStock

Biogen-114049 maj 2021
Senast uppdaterad: 2021-05-28

Referenser

1, Biogen - Data on file, mars 2021

2, IMSE-5 Biannual Report Tecfidera (dimetylfumarat)May 2021


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 05/2022

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2022
 

Läs mer