Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

 

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF. Den terminala halveringstiden för MMF är endast 1 timme och 24 timmar efter dosering finns inte något MMF kvar hos de flesta personer. Därmed sker ingen ackumulering av MMF eller moderläkemedel vid upprepad dosering av terapeutisk dos. Den huvudsakliga elimineringsvägen är utandning av CO2 som står för 60% av elimineringen. Renal och fekal eliminering är sekundära elimineringsvägar och står för 15,5 % respektive 0,9 % av dosen(1-4).


Monometylfumarat (MMF) har antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper. Den exakta verkningsmekanismen bakom dessa effekter på immunsystemet är ofullständigt utredd. Prekliniska studier indikerar att MMF verkar genom att stimulera transkription av en nukleärfaktor (Nrf2), samma system som försvarar mot oxidativ stress. Hos patienter har man kunnat bekräfta att det sker en uppreglering av Nrf2-beroende antioxidantgener. Det tror man sker genom att Tecfidera™ binder till proteinet (Keap1) som binder Nrf2. Nrf2 släpps då fri och kan ta sig in i nukleus (cellkärnan) och uppreglera transcription av ämnen som ska försvara cellen mot stress. Tecfidera™ förstärker därmed kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Därigenom får man en minskad inflammatorisk reaktion och en antioxidativ effekt (4).
 

Prekliniska modeller har visat att MMF ger en minskad immuncellsaktivering och minskad frisättning av proinflammatoriska cytokiner, som svar på inflammatoriska stimuli. I multipla modeller av inflammatorisk och neuroinflammatorisk skada har terapeutisk aktivitet påvisats (4).
 

I kliniska studier har man visat att flera lymfocytfenotyper påverkas genom nedreglering av proinflammatoriska cytokinprofiler (TH1, TH17). Man har också sett att antiinflammatorisk cytokinproduktion (TH2) påverkas. Under behandlingsstudier vid multipel skleros såg man en sänkning med 30 % av genomsnittligt lymfocyttal jämfört med utgångsvärdet (4).

 

Här kan du ta del av en utbildande film om hur Tecfideras verkningsmekanism fungerar >>


Bildtext: Tecfidera™ (dimetylfumarat) är en behandling mot skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS), som tas oralt. Fumarsyra förekommer inom ämnesomsättningen, där den ingår i citronsyracykeln.

 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-128659 maj 2023
Senast uppdaterad: 2023-06-09

 

 

Referenser

1. van Horssen J et al. Biochem Biophys Acta. 2011;1812:141-150

2. Linker RA  et al. Brain. 2011;134:679-692

3. Scannevin R et al. J Pharmacal Exp  Ther.  2012;341:274-284.

4. Tecfidera 05/2022

 


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2024.

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Tecfidera under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 april 2024

Läs mer

Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Tecfidera.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Oral behandling vid RRMS.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer