Att leva med MS

Att leva med MS

Hur fungerar vardagen för MS-patienter?

Att leva med MS

I den här delen kan du läsa mer om det dagliga livet och svårigheter som MS-patienter brottas med. Du kan också läsa intervjuer med patienter.
Läs mer

Livskvalitet för MS-patienter

Vilka svårigheter kan patienterna ha i vardagen?

read-next-image

ALL-SWE-0578(1)

 

Senast uppdaterad: 2018-09-20