Att leva med MS

I den här delen kan du läsa mer om det dagliga livet och svårigheter som MS-patienter brottas med. Du kan också läsa intervjuer med patienter.


Biogen-59717 maj 2024
Senast uppdaterad: 2024-05-13

Läs mer

Livskvalitet för MS-patienter

Hur påverkas dina patienter av MS i vardagen?

Läs mer
Fatigue och MS

En förlamande trötthet kan förekomma patienterna. Här finns mer information kring detta.

Läs mer