Definition av MS

Patienter som har fått diagnosen MS kan vara hjälpta av att känna att de inte är ensamma. Omkring 2,3 miljoner människor i världen lever med den här sjukdomen.1 Europa betraktas som en region med hög prevalens av MS.2 MS är vanligare bland människor från Europa, USA, Kanada och Nya Zeeland.3

Sjukdomen kan betraktas som allvarlig, men är inte dödlig. Idag finns en mängd olika behandlingsalternativ för att kontrollera sjukdomen och hjälpa patienterna igenom återfall och skov.


Biogen-00921 oktober 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-25


Referenser
Kingwell E, Marriott JJ, Jette N, et al. Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe: a systematic review. BMC Neurol. 2013;13: 128.

Läs mer

Vad är MS?

Information och fakta om MS.

Läs mer
Olika typer av MS

MS kan delas in i flera huvudgrupper.

Läs mer