MS-symptom

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som angriper myeliniserade axoner i centrala nervsystemet och i varierande grad förstör myelinet och axonerna. Det innebär att sjukdomsförloppet kan vara olika hos varje patient.


Biogen-59718 juli 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Läs mer

Vilka är de vanligaste symtomen på MS?

De vanligaste symtomen dina patienter lever med.

Läs mer
Symtom vid sjukdomsaktivitet

Många patienter fortsätter att uppleva symtom på sjukdomsaktivitet.

Läs mer