Vilka är de vanligaste symtomen på MS?

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som angriper myeliniserade axoner i centrala nervsystemet och i varierande grad förstör myelinet och axonerna. Det innebär att sjukdomsförloppet kan vara olika hos varje patient.

Allvarlighetsgraden av symtom och sjukdomsförlopp varierar och är oförutsägbara. Sjukdomsbilden förändras med tiden när sjukdomen progredierar.

Vanliga symtom är trötthet, synproblem, svaghet i muskler och smärta. Även depression förekommer vid MS. Läs mer>>>

Läs mer

Definition av MS

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom.

Läs mer
MS-symptom

Vanliga tecken på sjukdomssymtom.

Läs mer
Att leva med MS

Hur fungerar vardagen för MS-patienter?

Läs merBiogen-59718 juni 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-18

 
Referenser
 
Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. PT. 2012;37:175-84.
Braley TJ, Chervin RD. Fatigue in multiple sclerosis: mechanisms, evaluation and treatment. Sleep.2010;33(8):1061-1067.
Nagaraj K, Taly AB, Gupta A, et al. Prevalence of fatigue in patients with multiple sclerosis and its effect on the quality of life. J Neurosci Rural Pract. 2013;4(3):278-282.
Graves J and Balcer LJ. Eye disorders in patients with multiple sclerosis: natural history and management. Clin Ophthalmol. 2010;4:1409-1422.
Rice CL, Vollmer TL, Bigland-Ritchie B. Neuromuscular responses of patients with multiple sclerosis. Muscle Nerve. 1992;15(10):1123-1132.
Solaro C and Uccelli MM. Management of pain in multiple sclerosis: a pharmacological approach. Nat Rev Neurol. 2011;7(9):519-27.
Khan N and Smith MT. Multiple sclerosis-induced neuropathic pain: pharmacological management and pathophysiological insights from rodent EAE models. Inflammopharmacology.2014;22(1):1-22.
Zivadinov R, Iona L, Monti-Bragadin L, et al. The use of standardized incidence and prevalence rates in epidemiological studies on multiple sclerosis. A meta-analysis study. Neuroepidemiology. 2003;22:65-74.
Siegert RJ, Abernethy DA. Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:469-475.
Litwiller SE, Frohman EM, Zimmern PE. Multiple sclerosis and the urologist. J Urol 1999;161: 743-757.