Plegridy® (peginterferon beta-1a) praktiska råd

Praktiska råd


Administreringssätt

Plegridy® (peginterferon beta-1a) ges som subkutan injektion varannan vecka1.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) Pen är en nyutvecklad penna för engångsbruk som ska göra behandlingen mer bekväm för patienten. Injektionsstället ska varieras från gång till gång för att minska hudreaktioner1.

Pennan är förfylld och färdig att använda. Dosen ges genom att följa instruktionen och trycka injektionspennan mot injektionsstället/huden1.

 

Plegridy® (peginterferon beta-1a) Startpaket

Plegridy® (peginterferon beta-1a) levereras i två olika förpackningar. En för dostirering vid behandlingsstart. Den här förpackningen innehåller två pennor: en med 63 µg och en med 94 µg. Standardförpackningen för underhållsbehandling innehåller två pennor med 125 µg vardera1.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) Pen ska förvaras i kylskåp.1


Instruktionsfilm om användningen av Plegridy (peginterferon beta-1a) PenINNAN DU BÖRJAR
  • Förberedelse före injektion
  • Mage
  • Överarm

 

FASS

För mer info om Plegridy® (peginterferon beta-1a), FASS.se

 

 

Läs mer:


LÄS MER

Frågor och svar

Vad är Plegridy® (peginterferon beta-1a)?

read-next-image

PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571


Biogen-02806

 

Senast uppdaterad: 2020-02-07