Updated label for Tysabri SC (natalizumab) may result in increased flexibility

By introducing TYSABRI (natalizumab) subcutaneous (SC) outside of a clinical setting (OCS), Biogen aims to change the way relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) is managed, focusing on flexibility for patients and healthcare professionals. (1)

The label for Tysabri SC (subcutaneous natalizumab) was updated January 2024 and this has resulted in increased flexibility within the treatment of RRMS. With the new label, it is now possible to administer Tysabri SC outside of the traditional clinical setting. This change implies not only increased flexibility, but also time saving for both patients and healthcare professionals.(7) Tysabri SC outside of a clinical setting must be administered by healthcare professionals and may be considered for patients, who have previously tolerated at least 6 doses of natalizumab well, i.e. have not experienced hypersensitivity reactions. (1)

For healthcare professionals, this update means adapting to new protocols and possibly providing additional patient education to ensure that the transition to OCS is smooth and that patients understand the importance of adhering to treatment schedules and monitoring requirements. It is essential for healthcare professionals to adhere to the updated guidelines and ensure that patients receive the same level of care and monitoring, as would be the case in a clinical setting.

Updated educational materials – A new Checklist

As part of the label change, educational materials in the risk minimization program have been updated and a new pre-administration checklist has been developed. The introduction of a new checklist for Tysabri SC is an important step in ensuring the safe administration of Tysabri. The checklist includes a decision tree and should be referred to by the healthcare professional for each patient prior to each administration outside of a clinical setting.

Download the new pre-administration checklist here.

Time and cost savings

The ability to treat patients in an out of clinical setting may reduce the burden on healthcare facilities and minimize patients' travel and waiting times. This represents an opportunity for clinicians to manage operational challenges in their practice, while tailoring treatment to the needs of the individual patient. (1,2,3,5) As care can be moved outside of a hospital setting, it may also result in cost savings. This has been demonstrated in a number of studies across Europe.(6,7)

 

Biogen-238811 Maj 2024
Senast uppdaterad: 2024-05-03

References:

1. TYSABRI (natalizumab) Summary of Product Characteristics.

2. Santus P, Ferrando M, Baiardini I, et al. Patients beliefs on intravenous and subcutaneous routes of administration of biologics for severe asthma treatment: A cross sectional observational survey study. World Allergy Organ J. 2019;12(4):100030.

3. Tetteh EK, Moriss S. Evaluating the administration costs of biologic drugs: development of a cost algorithm. Health Economics Review. 2014;4(26).

4. Rummel M, Kim TM, Aversa F, et al. Preference for subcutaneous or intravenous administration of rituximab among patients with untreated CD20+ diffuse large

B-cell lymphoma or follicular lymphoma: results from a prospective, randomized, open-label, crossover study (PrefMab). Ann Oncol. 2017;28(4):836-84.

5. Bittner B, Richter W and Schmidt J. Subcutaneous Administration of Biotherapeutics: An Overview of Current Challenges and Opportunities. BioDrugs. 2018;32:425-440.

6. Alonso AM, Arévalo AG, Becerril N et al. Cost-Analysis of Subcutaneous vs Intravenous Administration of Natalizumab Based on Patient Care Pathway in Multiple Sclerosis in Spain. Pharmacoecon Open. 2023 May;7(3):431-441.

7. Filippi M, Grimaldi L, Conte A et al. EASIER Study Working Group. Intravenous or subcutaneous natalizumab in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: investigation on efficiency and savings-the EASIER study. J Neurol. 2024 Jan;271(1):340-354.

8. Tysabri SC SPC


Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AG03
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV SPC 12/2023 & SPC Tysabri SC 01/2024

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunsuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. 
Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 mars 2024

Läs mer

Verkningsmekanism

Tysabri är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare.

Läs mer
Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM.

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Läs mer
Frågor och svar

Frågor och svar om Tysabri.

Läs mer
Praktiska råd

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Information om Tysabri SC

För dig som arbetar inom primärvården.

Läs mer
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Tysabri digitala patientinformationskort

Här kan du skapa digitala patientinformationskort för patienter som fått Tysabri förskrivet. Dessa digitala patientinformationskort kan sedan enkelt sparas av patienten i exempelvis deras mobiltelefon eller liknande. 

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Tysabri.

Läs mer