Plegridy® (peginterferon beta-1a)


Indikation

Hos patienter med skovvis förlöpande MS kan Plegridy® (interferon beta-1a) bromsa funktionsnedsättningen och minska antalet skov1. Plegridy® (peginterferon beta-1a) är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)1.

Verkningsmekanism

Läs mer om den aktiva substansen.

Läs mer
Effekt

Minskning av skovfrekvens efter behandling.

 

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna med Plegridy.

Läs mer
Praktiska råd

Administering av Plegridy Pen.

Läs mer
Frågor och svar

Vad är Plegridy® (peginterferon beta-1a)?

Läs mer


Biogen-94972 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-03-15

Referenser:
1. Plegridy produktresumé


PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 12/2020
Indikation
: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571 december 2020