Plegridy® (peginterferon beta-1a)


Indikation

Hos patienter med skovvis förlöpande MS kan Plegridy® (peginterferon beta-1a) bromsa funktionsnedsättningen och minska antalet skov1. Plegridy® (peginterferon beta-1a) är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)1.

Verkningsmekanism

Läs mer om den aktiva substansen.

Läs mer
Effekt

Minskning av skovfrekvens efter behandling.

 

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna med Plegridy.

Läs mer
Praktiska råd

Administering av Plegridy Pen.

Läs mer
Frågor och svar

Vad är Plegridy® (peginterferon beta-1a)?

Läs mer


Biogen-94972 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Referenser:
1. Plegridy produktresumé


Plegridy® (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 12/2020

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 juni 2021